Tin tức

  • Tưới tiết kiệm cho xoài giúp quản lý bền vững nguồn nước
    Tưới tiết kiệm cho xoài giúp quản lý bền vững nguồn nước

    “Khi áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt theo mini-pan và bón phân qua hệ thống tưới, cây xoài cho năng suất tăng từ 21-28%, giảm từ 25-30 công lao động/ha, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 29-37% so với phương pháp truyền thống và giảm được lượng nước tưới đến 50% so với phương pháp tưới tràn như trước đây”

Hành chính

Hình ảnh hoạt động

2
7
Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Hội nghị tổng kết năm 2016
Hội thảo tưới nước tiết kiệm và quản lý dinh dưỡng
viện Kali Quốc tế
kết nạp đảng Đỗ Thị Nguyệt
Kết nạp đảng Hồ Thị Hân
Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên
Hình ảnh lúa ANS1 tại Quảng Ngãi