Tin tức

  • THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC DƯA LƯỚI HOÀNG NGÂN
    THÔNG TIN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC DƯA LƯỚI HOÀNG NGÂN

    Giống dưa lưới F1 Hoàng Ngân do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lai tạo và chọn lọc. Giống cho quả đồng đều, hình elip, vỏ có màu vàng sáng đậm khi chín, lưới thưa, khối lượng trung bình quả dao động từ 1,6 – 2,0 kg. Thịt quả màu cam nhạt, rất giòn, ngọt. Độ Brix: Phần ăn được trung bình đạt 13,5 % ºBrix; Phần ruột quả từ 15 - 17 % ºBrix.

Hành chính

  • THÔNG TƯ 03/2023-BTC QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QLSD VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN NHIỆM VỤ KHCN
    THÔNG TƯ 03/2023-BTC QUY ĐỊNH LẬP DỰ TOÁN, QLSD VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NSNN NHIỆM VỤ KHCN

    Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 2 năm 2023. Các nội dung sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: a) Điều 1; Điều 2; Điều 3; Điều 4; Điều 6; điểm b khoản 1 Điều 7 (đối với nội dung quy định về tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được tính theo ngày công lao động quy đổi); khoản 2, khoản 3, khoản

Hình ảnh hoạt động

7
Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Hội nghị tổng kết năm 2016
Hội thảo tưới nước tiết kiệm và quản lý dinh dưỡng
viện Kali Quốc tế
Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên
Hình ảnh lúa ANS1 tại Quảng Ngãi
Hình ảnh tham quan lúa ANS1
Hình ảnh đậu xanh
BĐR27