Tin tức

  • Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp bàn về các giải pháp CĐ CCCT trên đất lúa  ở vùng Nam Trung bộ.
    Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp bàn về các giải pháp CĐ CCCT trên đất lúa ở vùng Nam Trung bộ.

    Sáng 24.12, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp cùng với Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Sở NN&PTNT tỉnh tổ chức Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp chủ đề “Giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa ở vùng duyên hải Nam Trung bộ”. Có hơn 160 đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý, nông dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa tham gia.

Hành chính

Hình ảnh hoạt động

2
7
Kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10
Hội nghị tổng kết năm 2016
Hội thảo tưới nước tiết kiệm và quản lý dinh dưỡng
viện Kali Quốc tế
kết nạp đảng Đỗ Thị Nguyệt
Kết nạp đảng Hồ Thị Hân
Lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Phú Yên
Hình ảnh lúa ANS1 tại Quảng Ngãi