• GIỐNG LÚA BĐR27
  Giống AN27 được lai tạo và chọn lọc và được công nhận giống sản xuất thử theo Quyết định số 450/QĐ-TT-CLT của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT.

  Chi tiết

 • QUY TRÌNH KỸ THUẬTMỚI CỦA VIỆN
  Các quy trình kỹ thuật của Viện trong những năm qua

  Chi tiết

 • Giống hoa huệ hương
  Tác giả: Lê Văn Luy, Trần Minh Hải - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Nguyễn Thị Kim Lý - Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống bí xanh chữ thập
  Tác giả: Lê Văn Luy, Trần Tuấn Vũ, Cao Thị Trầm -Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Tạ Kim Bính - Trung tâm Tài nguyên Thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống hoa loa kèn tứ quý
  Tác giả: Vũ Văn Khuê, Cao Thị Trầm - Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Đặng Văn Đông, Mai Thị Ngoan - Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống ớt cay chỉ thiên lai F1 BĐC.01
  Tác giả: Lê Văn Luy, Phan Ái Chung, Lý Nữ Cẩm Duyên, Cao Thị Trầm, Vũ Văn Khuê -Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ; Trần Kim Cương - Viện Cây ăn quả miền Nam - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống bưởi trụ (09 CÂY ĐẦU DÒNG)
  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Nguyễn Viết Minh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống dừa ta
  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống dừa xiêm
  Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng, Phan Thanh Hải, Bành Quốc Thịnh, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống điều ĐDH 102-93
  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm,Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống điều ĐDH66-14
  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống điều ĐDH67-15
  Tác giả: PGS.TS Tạ Minh Sơn, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Hoàng Vinh, Trần Văn Quốc, Lê Thị Tâm Hiền, Đoàn Công Nghiêm, Nguyễn Tấn Hưng và CTV. Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  Chi tiết

 • Giống môn sáp MDH01
  Giống khoai sáp MDH.01 do TS. Nguyễn Thanh Phương, ThS. Trần Tiến Dũng, ThS. Hồ Sĩ Công, ThS. Nguyễn Trung Bình; (Viện KHKT Nông nghiệp DHNTB); PGS.,TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ (Trung tâm Tài nguyên Thực vật), Nguyễn Kim Hoa (Phú Yên)

  Chi tiết

 • Giống sắn KM7
  Tác giả: ThS. Hồ Sĩ Công; TS. Hồ Huy Cường; TS. Nguyễn Hữu Hỷ; KS. Lê Văn Thìn; ThS. Đinh Quốc Huy; KS. Đặng Văn Tần. Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung Bộ

  Chi tiết

 • Giống lúa DH39
  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đỗ Minh Hiện, ThS. Đinh Quốc Huy và CTV., Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Chi tiết

 • Giống lúa ANS1 (AN SINH 1399)
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền. Tạ Thị Huy Phú, Trần Vũ Thị B.Kiều.

  Chi tiết

 • Giống lúa ANS2
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Hồ Lệ Quyên.

  Chi tiết

 • Giống lúa AN26-1
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

  Chi tiết

 • Giống lúa AN13
  Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Phạm Văn Nhân và, Trần Vũ Thị Bích Kiều.

  Chi tiết

 • Giống đậu xanh NTB.02
  Tác giả ThS. Nguyễn Trung Bình*; KS.Đặng Thị Thu Trang*; KS.Trương Thị Thuận*; KS. Nguyễn Văn Hiền* & CTV. Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung bộ tuyển chọn từ các dòng giống nhập nội trong nước năm 2006 và được hội đồng KHCN Bộ Nông nghiệp công nhận năm 2014.

  Chi tiết