VĂN PHÒNG VIỆN

admin15/01/2016 09:54 AM

VĂN PHÒNG VIỆN
ĐT: 0256.3846626 Email: quanly.vntb@gmail.com

* Số cán bộ CNV: 10 thành viên


Chánh Văn phòng: TS. Phan Thanh Hải

Email: phanthahhai@gmail.com; haipt.asisov.vaas@mard.gov.vn


Phó chánh Văn phòng: Trần Đình Phúc

Email: quanly.vntb@gmail.com


Phó chánh Văn phòng: KS. Nguyễn Văn Hiệu
Email: hieuvntb@gmail.com

*Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Lê Thị Phương Lan

1979

Đại học

Kế toán

2

Nguyễn Thị Phương Hiền

1984

Đại học

Kế toán

3

Trần Thị Phương Trâm

1984

Đại học

Kế toán

4

Lê Thị Tâm Hiền

1973

Đại học

NCV

5Đỗ Thị Nguyệt1982Đại họcVăn thư
6Nguyễn Minh Hùng1969Lái xe
7Nguyễn Nam Phương1983Lái xe