In trang: 


Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2020 Quy chế quản lý chương trình, dự án KNTW

Đăng ngày:7/28/2020 10:45:07 AM bởi admin

Quyết định 2166/QĐ-BNN-TCCB ngày 12 tháng 6 năm 2020 thay thế Quyết định 3661/QĐ-BNN-TCCB ngày19 tháng 9 năm 2018.

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: