In trang: 


Quyết định công nhận sản xuất thử giống lạc LDH.09

Đăng ngày:10/31/2017 3:41:53 PM bởi admin

Tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm, TS. Hồ Huy Cường, ThS. Mạc Khánh Trang, ThS. Trương Thị Thuận, KS. Bùi Ngọc Thao, KS. Lê Thị Thanh Thủy, KS. Đường Minh Mạnh, KS. Đỗ Thị Xuân Thùy, TS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Thu

Nguồn tin:


© 2016, Bản quyền thuộc về VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘIn trang: