Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ 1

admin21/04/2017 10:11 AM

Chi bộ 1, Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020:

Ngày 14/4/2017, tại thành phố Quy nhơn, Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam trung bộ tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trong nhiệm kỳ 2017-2020; bầu Chi ủy chi bộ khóa III, nhiệm kỳ 2017-2020.

Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có đồng chí Lại Đình Hòe - Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; đồng chí Hồ Huy Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; đồng chí Hoàng Minh Tâm, Nguyên Bí thư Đảng ủy, Nguyên Viện trưởng; các đồng chí Bí thư các chi bộ 2,3,4,5 trực thuộc Đảng bộ Viện; đồng chí Bí thư Chi đoàn 1 và 13 đảng viên (11 đảng viên chính thức và 02 đảng viên dự bị) đang sinh hoạt tại Chi bộ 1.

Tại Đại hội có nhiều ý kiến tập trung thảo luận xoay quanh Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 vàphương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Đại hội khẳng định nhiệm kỳ 2015-2017 tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức: Bị tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, tình hình căng thẳng ở biển Đông; tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu; tình hình thời tiết, khí hậu cảu vùng Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng diễn biến phứt tạp, khó lường,… nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện, cấp ủy chi bộ và sự đoàn kết, thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn chi bộ, Chi bộ 1 đã hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã đề ra và đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2015-2017, rút ra một số bài học  kinh nghiệm đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ đến.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lại Đình Hòe - Bí thư Đảng ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Chi bộ 1 đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của chi bộ trong nhiệm kỳ đến để Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 lưu ý, đề ra giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong  Chi bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020đề ra góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao.

Cấp ủy chi bộ 1 nhiệm kỳ 2017-2020

Đồng chí Bí thư Đảng ủy và đồng chí Viện trưởng tặng hoa chúc mừng

Đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017 được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020 và đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chi ủy viên Chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017 được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ 1, nhiệm kỳ 2017-2020.

Tin cùng chuyên mục