GIỐNG ĐIỀU ĐDH 102-293

admin16/01/2016 11:04 AM

ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

* Đặc điểm thực vật

- Lá: Lá non màu tím  nhạt, phiến lá hình bầu dục.

- Trái: Trái non xanh  và khi chín màu vàng.

- Hạt: Hạt non màu xanh, khi chín chuyển sang màu xám trắng, rốn hạt tím nhạt.

- Đăc điểm nhận dạng: Chồi lớn, phát triển mạnh, hơi vươn và thưa cành.

* Đặc tính nông học:

- Tuổi ra hoa: ra hoa sau khi trồng 18 tháng.

- Thời gian ra hoa: Từ cuối tháng 1 đến tháng 3

- Đặc điểm ra hoa đậu quả: Ra hoa tập trung, thời gian ra hoa ngắn, tỷ lệ hoa lưỡng tính cao, quả đậu thành chùm bình quân 3-4 quả/chùm.

- Năng suất hạt: 2,0 - 2,5 tấn ở thời kỳ kinh doanh.

- Kích cỡ hạt: 140 - 145 hat/kg

- Tỷ lệ nhân: 28,0% .

* Quy trình sản xuất giống

·           Khả năng nhân giống vô tính: Phát chồi mạnh, thích hợp với phương pháp ghép chồi

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

Giống điều ĐDH 102-293 có thể đạt năng suất bình quân là 17,0 tạ/ha, so với năng suất bình quân điều hiện nay 6,0 tạ/ha thì năng suất vượt trội khoảng 11,0 tạ/ha. Vì vậy, sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác khoảng 22,5 triệu đồng/ha, cụ thể:

- Doanh thu hiện nay:   600 kg/ha x 25.000 đồng/kg = 15.000.000 đồng

- Khi sử dụng giống ĐDH 102-293:

1.700 kg/ha x 25.000 đồng/kg = 42.500.000 đồng

- Chênh lệch:                  27.500.000 đồng/ha/năm

Tin cùng chuyên mục