GIỐNG ĐIỀU ĐDH 67-15

admin16/01/2016 11:02 AM

Đặc điểm nông học

* Đặc điểm thực vật

- Lá: Lá non màu tím đỏ, phiến lá hình bầu dục, hơi vặn.

- Trái: Trái non màu tím đỏ sau đó chuyển sang màu xanh và khi chín màu vàng.

- Hạt: Hạt non màu tím đỏ, khi chín chuyển sang màu xám trắng, rốn hạt tím nhạt.

- Đăc điểm nhận dạng: Chồi lớn, phát triển mạnh, hơi vươn và thưa cành.

+ Đặc tính nông học:

- Tuổi ra hoa: ra hoa sau khi trồng 18 tháng.

- Thời gian ra hoa: Từ cuối tháng 12 đến tháng 2

- Đặc điểm ra hoa đậu quả: Ra hoa rải rác, thời gian ra hoa kéo dài, tỷ lệ hoa lưỡng tính cao, quả đậu thành chùm bình quân 4-6 quả/chùm.

- Năng suất hạt: 2 - 2,5 tấn ở thời kỳ kinh doanh.

- Kích cỡ hạt: 155 - 165 hat/kg

- Tỷ lệ nhân: 30,0% : 513 nhân/kg

* Quy trình sản xuất giống

- Khả năng nhân giống vô tính: Phát chồi mạnh, thích hợp với phương pháp ghép chồi

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ

Giống điều ĐDH 67-15 có thể đạt năng suất bình quân là 15,0 tạ/ha, so với năng suất bình quân điều hiện nay 6,0 tạ/ha thì năng suất vượt trội khoảng 9,0 tạ/ha. Vì vậy sẽ góp phần mang lại hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác khoảng 22,5 triệu đồng/ha, cụ thể:

- Doanh thu hiện nay:               600 kg/ha x 25.000 đồng/kg = 15.000.000 đồng

- Khi sử dụng giống ĐDH 67-15: 1.500 kg/ha x 25.000 đồng/kg = 37.500.000 đồng   Chênh lệch:  22.500.000 đồng/ha/năm

Tin cùng chuyên mục