SẢN XUẤT GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CHO VÙNG KHÔNG CHỦ ĐỘNG NƯỚC TƯỚI TẠI TỈNH NINH THUẬN

admin16/01/2016 09:28 AM

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT SẢN XUẤT GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CH208 CHO VÙNG KHÔNG CHỦ ĐỘNG NƯỚC TƯỚI TẠI TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện chủ đề “Chuyển giao kỹ thuậtsản xuất giống lúa chịu hạn cho vùng không chủ động nước tưới tại Ninh Thuậnthuộc Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận (ACP), trong năm 2013, Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiền Trang tiến hành thực hiện:

- Chuyển giao kỹ thuật để xây dựng mô hình canh tác giống lúa chịu hạn CH208 trên chuân ruộng không chủ động nước tưới cho nông dân là người đồng bào thiểu số Raglay thuộc xã Phước Chiến - huyện Thuận Bắc và xã Phước Thành - huyện Bác Ái;

- Tập huấn kỹ thuật cho 300 lượt  nông dân (12 lớp x 25 người/lớp) về kỹ thuật canh tác lúa ở vùng không chủ động nước tưới (kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại) và tác hại của việc chặt phá rừng đầu nguồn cũng như việc đốt nương làm rẫy gây ra lũ ống, lũ quét và tình trạng suy thoái, hoang hóa đất sản xuất;

- Tổ chức một chuyến tham quan ngoài tỉnh cho 55 đại biểu gồm: đại diện Đơn vị tư vấn, Ban quản lý dự án tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT của hai huyện Thuận Bắc và Bác Ái; 18 đại biểu của xã Phước Thành và 27 đại biểu của xã Phước Chiến; thời gian: 03 ngày (từ ngày 06/3 - 08/3 /2013), tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định);

- Tiến hành xây dựng 01 đĩa VCD về kỹ thuật canh tác lúa trên vùng không chủ động nước tưới tại vùng dự án và đã phát sóng trên kênh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận (NTV) 3 lần.

Thông qua Hội nghị tổng kết mô hình, các đại biểu tham dự đã đánh giá, nhận định và đề xuất như sau:

- Năng suất lúa CH208 đạt từ 5,01 - 5,47 tấn/ha và cao hơn từ 40,3 - 40,7% so với ruộng ngoài mô hình trong cùng điều kiện đất đai và khí hậu; lãi thuần của mô hình đạt từ 8,23 - 10,71 triệu đồng/ha/vụ và tăng hơn so với ngoài mô hình là 5,71 lần; tỷ suất lợi nhuận đạt bình quân từ 0,39 - 0,51 lần;

- Các đại biểu cũng đánh giá cao khả năng chống chịu với một số loại sâu bệnh hại chính (như rầy nâu, bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn,...) của giống CH208;

- Hầu hết các đại biểu có ý kiến mong muốn được nhân rộng mô hình trên các địa bàn có điều kiện tương tự. Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Bảo vệ Thực vật và Ban quản lý dự án ACP tỉnh Ninh Thuận có kiến nghị đưa giống lúa chịu hạn CH208 vào trong cơ cấu giống lúa của tỉnh trong thời gian tới.

Nguồn: CTVTT. Đoàn Công Nghiêm – Trung tâm NCPT Cây trồng bán khô hạn

Tin cùng chuyên mục