LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)

admin06/06/2022 04:36 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 11/7 đến ngày 15/7/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(11/7/2022)

Thứ Ba

(12/7/2022)

Thứ Tư

(13/7/2022)

Thứ Năm

(14/7/2022)

Thứ Sáu

(15/7/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Công tác TP Hồ Chí Minh

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Công tác TP Hồ Chí Minh

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Công tác TP Hồ Chí Minh

Công tác TP Hồ Chí Minh

Tin cùng chuyên mục