LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021)

admin13/07/2021 03:46 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 12/7 đến ngày 16/7/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(12/7/2021)

Thứ Ba

(13/7/2021)

Thứ Tư

(14/7/2021)

Thứ Năm

(15/7/2021)

Thứ Sáu

(16/7/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục