LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)

admin16/05/2023 07:44 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(15/5/2023)

Thứ Ba

(16/52023)

Thứ Tư

(17/5/2023)

Thứ Năm

(18/5/2023)

Thứ Sáu

(19/5/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  Họp Sở KHCN BĐịnh

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục