LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021)

admin25/01/2021 03:49 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(25/01/2021)

Thứ Ba

(26/01/2021)

Thứ Tư

(27/01/2021)

Thứ Năm

(28/01/2021)

Thứ Sáu

(29/01/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: Phù Cát

Chiều: Phù Cát

Sáng: An Nhơn

Chiều: An Nhơn

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Hội nghị Tổng kết Viện cuối năm

Tin cùng chuyên mục