LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023)

admin29/03/2023 09:14 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 27/3 đến ngày 31/3/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(27/3/2023)

Thứ Ba

(28/3/2023)

Thứ Tư

(29/3/2023)

Thứ Năm

(30/3/2023)

Thứ Sáu

(31/3/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

Học CCLLCT

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Cơ sở II

Chiều: VP Cơ sở II

Sáng:  Tây Sơn-BĐ

Chiều: Tây Sơn-BĐ

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục