Kết quả đề tài "NC ƯDCNC trong sản xuất mai cảnh tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉn

admin02/12/2019 04:07 PM

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mai cảnh [Ochna integerrima (Lour.) Merr.] tại các vùng chuyên canh, làng nghề  trồng mai ở  tỉnh Bình Định

2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lại Đình Hòe

Những người thực hiện chính: TS. Nguyễn Trường Giang, ThS. Vũ  Văn Khuê, Th.S. Lê Văn Luy, KS. Mai Ái Chung, KS. Vũ Thị Kiều.

3. Mục tiêu của nhiệm vụ:

* Ứng dụng các biện kỹ thuật canh tác tiên tiến trong trồng Mai vàng ở tỉnh Bình Định theo hướng chuyên canh (trồng cây trong nhà có mái che; bón phân hợp lý;  ứng dụng công nghệ tưới nước nhỏ giọt; quản lý dịch hại tổng hợp) góp phần giảm thiểu rủi ro do yếu tố thời tiết.bất lợi, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 10% trở lên,

* Xác định được các biện pháp kỹ thuật  tác động thích hợp làm tăng tỷ lệ Mai vàng nở hoa đúng dịp tết Nguyên Đán từ 20% trở lên so với kỹ thuật truyền thống.

4. Sản phẩm của nhiệm vụ:

- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ;

- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ;

- Quy trình kỹ thuật trồng Mai vàng công nghệ cao;

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng sản xuất Mai Vàng ở vùng chuyên canh, làng nghề trồng Mai ở tỉnh Bình Định;

- Báo cáo chuyên đề: Báo cáo phân tích đánh giá các yếu tố thời tiết có ảnh hưởng đến thời gian Mai nở hoa sớm;

- Đĩa CD ghi báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt.

Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định được đính kèm bên dưới.

Tin cùng chuyên mục