Kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 ngày 28/10/2019

admin01/11/2019 04:31 PM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 1 NGÀY 28/10/2019

Căn cứ vào kết quả thi tuyển viên chức vòng 1 ngày 28/10/2019. Hội đồng thi tuyển viên chức - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ thông báo kết quả thi vòng 1 và những thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 như sau:

I. Thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 (18 thí sinh)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số báo danh

Kết quả thi vòng I

Kiến thức chung

Tiếng anh

Tin học

1

Đặng Thị Ngọc Hà

07/8/1992

01

57/60

26/30

26/30

2

Lê Thị Hằng

11/9/1989

02

51/60

26/30

26/30

3

Võ Thị Ngọc Hoang

10/3/1989

03

47/60

20/30

30/30

4

Trần Thị Thu Hiền

09/11/1993

04

57/60

29/30

28/30

5

Nguyễn Thị Phương Hiền

28/8/1984

05

55/60

28/30

28/30

6

Thái Thị Lợi

08/01/1996

06

57/60

24/30

30/30

7

Nguyễn Viết Minh

09/10/1983

07

58/60

26/30

26/30

8

Đặng Hải Minh

07/4/1997

08

38/60

20/30

25/30

9

Trần Thu Nga

02/12/1993

09

57/60

29/30

29/30

10

Hồ Thị Giác Ngân

14/6/1990

10

47/60

23/30

29/30

11

Đỗ Thị Nguyệt

30/5/1982

11

56/60

28/30

30/30

12

Nguyễn Thị Huỳnh Như

03/11/1997

12

46/60

15/30

27/30

13

Kiều Bích Phượng

23/12/1991

13

50/60

29/30

29/30

14

Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh

07/02/1997

14

51/60

19/30

29/30

15

Võ Văn Tiên

15/10/1990

17

48/60

18/30

26/30

16

Nguyễn Trần Thủy Tiên

11/5/1993

18

57/60

28/30

27/30

17

Nguyễn Trung Tiến

10/08/1995

19

48/60

18/30

28/30

18

Lê Thị Thanh Thủy

22/8/1991

20

46/60

20/30

23/30

II. Các thí sinh không đủ điều kiện thi vòng 2: (02 thí sinh)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số báo danh

Kết quả thi vòng I

Kiến thức chung

Tiếng anh

Tin học

1

Nguyễn Văn Sanh

10/3/1990

15

52/60

13/30

28/30

2

Đoàn Thị Mỹ Tài

18/01/1988

16

49/60

14/30

22/30

- Đối với 18 thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2, có mặt tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải NTB vào lúc 8 giờ ngày 19/11/2019 để tham dự thi tuyển vòng 2.

- Đối với các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo lại bài thi, thì gửi Đơn xin phúc khảo về Hội đồng thi tuyển viên chức - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, từ ngày 02/11/2019 đến ngày 10/11/2019. Sau thời gian này Hội đồng thi tuyển viên chức Viện không chịu trách nhiệm.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Đã ký

Tin cùng chuyên mục