Thông báo đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ NTMN năm 2020 tỉnh Ninh Thuận

admin08/03/2019 10:28 AM

File đính kèm của thông báo số 219/SKHCN - QKH của Sở Khoa học công nghệ tỉnh Ninh Thuận ngày 26/2/2019

Tin cùng chuyên mục