ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-2028

admin16/05/2023 04:24 PM

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT

NÔNG NGHIỆP DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2023-2028

Sáng ngày 08 tháng 5 năm 2023, Công đoàn cơ sở Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Hiền, UV BTV Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Đồng chí Hồ Huy Cường, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Viện và đại diện một số công đoàn thuộc Khối các cơ quan Hành chính sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Chủ tịch công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Đồng chí Nguyễn Đức Thọ - Chủ tịch Công đoàn thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2023

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện và Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ và các đoàn viên trong toàn Viện đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều giải pháp chăm lo thiết thực, quan tâm, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, xây dựng tập thể vững mạnh, dân chủ, đoàn kết nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần VI, nhiệm kỳ 2017-2023 đã đề ra.

Từ những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  đề ra, Công đoàn Viện đã cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động; phát động các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên... Đội ngũ đoàn viên Công đoàn Viện có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; có nhiều cố gắng, nỗ lực, lao động sáng tạo; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững là yếu tố thuận lợi để công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn Viện.

Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã vận động cán bộ, viên chức, lao động gương mẫu thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn. Tích cực vận động và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, viên chức, lao động, tham gia hội thi “Lao động sáng tạo” do Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức...Động viên, khen thưởng kịp thời cho đoàn viên tích cực trong các hoạt động, tặng quà cho các cháu là con em của cán bộ, viên chức, lao động có thành tích học tập tốt và các ngày lễ lớn.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn nêu rõ những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2017-2023 để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2023-2028, với các mục tiêu trọng điểm, cụ thể và rõ ràng.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, đồng chí Vũ Văn Khuê – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Viện đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2023, đồng thời cũng phân tích những thuận lợi, khó khăn thách thức của Viện nói chung và hoạt động Công đoàn nói riêng trong nhiệm kỳ 2023-2028. Từ đó đặt ra những yêu cầu đối với Đại hội, đối với Ban chấp hành mới và hoạt động Công đoàn trong thời gian sắp tới cần bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện và Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội bằng các nội dung cụ thể, sát với thực tiễn của Viện và đặc biệt chăm lo đến lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức trong đơn vị và một số hoạt động xã hội khác như đền ơn đáp nghĩa, từ thiện,…

Đồng chí Vũ Văn Khuê – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn Viện. Đồng chí nhấn mạnh, Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ đã phối hợp với chính quyền làm tốt công tác động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thông qua thúc đẩy các phong trào thi đua, khích lệ cán bộ vươn lên. Qua đó, đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Bên cạnh đó, để thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Hoàng Thị Hiền đã có nhiều chia sẻ, góp ý để BCH nhiệm kỳ mới hoàn thiện phương hướng, kế hoạch hoạt động, đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền – Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt BTV Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đồng chí Hoàng Thị Hiền đã tặng cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2022” của Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho các đồng chí là Ủy viên BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2023 đã có thành tích hoạt động xuất sắc phong trào công đoàn trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền – chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Đồng chí Hồ Huy Cường – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng trao cờ thi đua của Công đoàn Ngành

Tặng giấy khen cho BCH Công đoàn khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2023

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí, bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

BCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Đồng chí Đỗ Thị Nguyệt làm Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã bầu Phó Chủ tịch Công đoàn, bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. 

Các đại biểu về dự Đại hội

Đỗ Thị Nguyệt: - Chủ tịch Công đoàn Viện 

Tin cùng chuyên mục