Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025

admin25/05/2020 10:30 AM

Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ

nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 23/5, Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đến dự và chỉ đạo đại hội, về phía Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh có đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Bí thư Đảng ủy. Về phía Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ có đồng chí Lại Đình Hòe - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Hồ Huy Cường – Phó Bí thư Đảng ủy.

Đảng bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ có 5 chi bộ trực thuộc với tổng số 47 đảng viên (gồm 43 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị).

Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ - Hồ Huy Cường đọc báo cáo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo nêu rõ những thuận lợi, khó khăn và kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

- Viện đã thực hiện 100 đề tài/dự án tại 13 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên với tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng. Đã sản xuất và cung ứng trên 7.500 tấn hạt giống các loại và gần 2.000 cây giống (điều, xoài,…). Có 4 giống cây trồng và quy trình kỹ thuật đuwọc Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận; 05 giống và quy trình kỹ thuật đang đề nghị công nhận chính thức; 4 giống và quy trình kỹ thuật đề nghị công nhận sản xuất thử; 6 giống lúa mới được thương mại hóa.

- Đảng ủy Viện đã tổ chức cho toàn thể cán bộ chủ chốt và đảng viên của Viện học tập nghiên cứu các nghị quyết; quán triệt sâu sắc yêu cầu của công tác đổi mới từ tư duy đến hành động, xây dựng phong cách làm việc mới, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh luôn được Viện quan tâm và chỉ đạo.

- Công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên và người lao động luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo. Trong nhiệm kỳ, Viện đã có 01 viên chức hoàn thành chương trình tiến sĩ; 17 viên chức hoàn thành đào tạo thạc sỹ; 01 viên chức hoàn thành đào tạo đại học; 01 viên chức hoàn thành  đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 18 viên chức hoàn thành đạo tạo trung cấp lý luận chính trị. Ngoài ra còn có 05 viên chức đang làm nghiên cứu sinh, 07 viên chức đang học thạc sỹ; 01 viên chức đang học cao cấp lý luận chính trị, 02 viên chức đang học trung cấp lý luận chính trị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Hồ Huy Cường được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ đề ra mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Tin cùng chuyên mục