KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG II

admin17/08/2022 03:10 PM

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO  THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG II

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Số báo danh

Điểm chấm phúc khảo

Ghi chú

1

Bùi Thị Vỹ Thảo

20/02/

1993

TT Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

NCV07

50,0

Trúng tuyển

*Ghi chú:

Thí sinh trúng tuyển  phải  nộp bổ sung vào hồ sơ:

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp

- Bản xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội của

cơ quan Bảo hiểm (Nếu có).

* Thời gian nộp: chậm nhất đến ngày 28/8/2022

Tin cùng chuyên mục