KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG II

admin19/07/2022 09:16 PM

VIỆN KHOA HỌC KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆPDUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN VIÊN CHỨC

NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2022

KẾT QUẢ THI TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG II

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số báo danh

Điểm thi vòng II

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

Ghi chú

I

Nông học/Trồng trọt

1

Đoàn Quang Đạt

06/01/1995

NCV01

62,5

0

62,5

Trúng tuyển

2

Nguyễn Quang Hải

12/6/1994

NCV02

52,0

0

52,0

Trúng tuyển

3

Lê Thị Hằng

11/9/1989

NCV03

93,0

0

93,0

Trúng tuyển

4

Phạm Thị Hòe

10/4/1983

NCV04

63,0

05

68,0

Trúng tuyển

5

Võ Xuân Hoàng

11/5/1983

NCV05

72,5

0

72,5

Trúng tuyển

6

Hồ Trúc Nhã

19/7/1998

NCV06

69,0

0

69,0

Trúng tuyển

7

Nguyễn Lâm Trường Vy

07/6/1999

NCV08

70,5

0

70,5

Trúng tuyển

II

Công nghệ sinh học

9

Bùi Thị Vỹ Thảo

20/02/1993

NCV07

46,0

0

46,0

Không Trúng tuyển

III

Kế toán

1

Nguyễn Thị Hồng Cẩm

01/8/1990

KT01

33,0

0

33,0

Không Trúng tuyển

2

Lương Thị Thanh Nguyệt

17/9/1983

KT02

74

05

79,0

Trúng tuyển

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

*Ghi chú:

1/ Các thí sinh nếu có nguyện vọng phúc khảo lại bài thi, thì

gửi đơn xin phúc khảo về Hội đồng thi tuyển viên chức từ ngày

19/7/2022 đến hết ngày  01/8/2022.

2/ Đối với 08 thí sinh trúng tuyển (đạt tổng điểm từ 50 điểm trở lên),

phải  nộp bổ sung vào hồ sơ các loại giấy tờ sau:

- Bản xác nhận quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội của cơ quan

Bảo hiểm (Nếu có).

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

* Thời gian nộp: chậm nhất đến ngày 02/8/2022

Tin cùng chuyên mục