• QUẢN LÝ TỔNG HỢP NGUỒN ĐẤT, NƯỚC VÀ DINH DƯỠNG CHO SẢN XUẤT CÂY TRỒNG TRÊN ĐẤT CÁT VÙNG DHNTB
  Nguyễn Thái Thịnh , Đỗ Thành Nhân, Hoàng Vinh , Phạm Vũ Bảo, Hồ Huy Cường , Hoàng Thị Thái Hòa, Nguyễn Quang Chơn, Đỗ Thị Thanh Trúc, Surender Mann, Richard Bell

  Tải về Chi tiết

 • PHÂN TÍCH DI TRUYỀN TÍNH TRẠNG CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG DƯA CHUỘT DƯƠNG THÀNH
  Nguyễn Trường Giang , Vũ Văn Khuê , Lý Nữ Cẩm Duyên , Lê Đức Dũng

  Chi tiết

 • TÍNH CHẤT VL VÀ HH CỦA ĐẤT CÁT ĐANG CANH TÁC CÂY TRỒNG CẠN Ở TỈNH QUẢNG NGÃI
  Nguyễn Trường Giang, Lê Đức Dũng , Vũ Văn Khuê

  Chi tiết

 • Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do BĐKH đến cơ cấu cây trồng dài ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh KH
  Hồ Huy Cường, Nguyễn Phi Hùng, Phạm Vũ Bảo, Vũ Văn Khuê. Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến cơ cấu cây trồng dài ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT; ISSN 1859-4581, số 19/2020, trang 03-09

  Chi tiết

 • Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do BĐKH đến các cơ cấu cây trồng ngắn ngày ở huyện Vạn Ninh
  HỒ HUY CƯỜNG, NGUYỄN PHI HÙNG, PHẠM VŨ BẢO, VŨ VĂN KHUÊ. Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa do biến đổi khí hậu đến các cơ cấu cây trồng ngắn ngày ở huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT; ISSN 1859-4581, số 18/2020, trang 42-49.

  Chi tiết

 • Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa dưới tác động của BĐKH đến sự phát triển cây bưởi và cây sầu riê
  Hồ Huy Cường, Phạm Vũ Bảo, Nguyễn Thị Như Thoa, Vũ Văn Khuê. Ảnh hưởng của nhiệt độ và lượng mưa dưới tác động của biến đổi khí hậu đến sự phát triển cây bưởi và cây sầu riêng ở huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT; ISSN 1859-4581, số 15/2020, trang 96-102.

  Chi tiết

 • The efficacy of micronano particles across NPK doses and densities on maize growth and yield in VN
  Le Quy Kha1*, Ngo Quang Vinh1, Nguyen Hoai Chau2, Pham Vu Bao3

  Chi tiết

 • So sánh, lựa chọn loại chế phẩm nano và liều lượng dùng thích hợp cho ngô trồng tại Bình Định
  Trương Công Cường, Phạm Vũ Bảo, Hồ Huy Cường, Nguyễn Thị Dung, Ngô Quang Vinh, Nguyễn Hoài Châu.

  Chi tiết

 • NC ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ THỜI TIẾT ĐẾN CÂY MAI VÀNG NỞ HOA VÀO DỊP TẾT TẠI AN NHƠN
  Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố thời tiết đến thời gian mai vàng nở hoa vào dịp tết tại An Nhơn- Bình Định, được tiến hành từ năm 2017-2018. Kết quả phân tích, đánh giá số liệu khí tượng từ năm 2001-2018, kết hợp điều tra thực trạng mai vàng nở hoa vào dịp tết từ năm 2009-2018 đã rút ra nhận xét: yếu tố tổng nhiệt độ trung bình tháng và số ngày nhiệt độ ≤ 21OC trong 2 tháng cuố

  Chi tiết

 • NGHIÊN XÂY DỰNG QUI TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC LÚA TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ
  Kết quả nghiên cứu đề xuất qui trình kỹ thuật canh tác lúa tiên cho vùng Bắc Trung bộ từ năm 2017-2018 cho thấy, gói kỹ thuật đề xuất so với đối chứng đạt năng suất cao hơn 719-794 kg/ha (11,7-12,14%), lợi nhuận tăng 8,20-8,63 triệu đồng/ha; giảm chi phí sản xuất 6,3%. Giảm lượng thuocs bảo vệ thực vật, giảm trên 30% số lần tưới nước. Gói kỹ thuật đề xuất giảm tổng lượng khí phát thải qui đ

  Chi tiết

 • NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH CHÍNH GÂY HẠI TRÊN VƯỜN ĐIỀU KINH DOANH
  Điều là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, trong những năm gần đây cây điều đã đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người trồng điều trong cả nước nói chung và cho người trồng điều ở vùng duyên hải Nam trung bộ nói riêng. Do nhiều nguyên nhân cây điều ở vùng Duyên hải Nam trung bộ vẫn chưa phát huy hết tiềm năng năng suất của nó, sâu bệnh hại là một trong những nguyên nhân là cho năng suất cũng

  Chi tiết

 • TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ HÓA HỌC CỦA ĐẤT CANH TÁC LÚA HÀNG HÓA KHU VỰC MIỀN TRUNG
  Kết quả đánh giá tính chất vật lý và hóa học của đất canh tác lúa hàng hóa khu vực miền Trung được thực hiện trên địa bàn 12 huyện canh tác lúahàng hóa thuộc 4 tỉnh khu vực miền trung(Bình Định, Quảng Nam, Nghệ An và Thanh Hóa).Kết quả phân tích 108 mẫu đất đang canh tác lúa hàng hóađược thực hiện trong năm 2017 đã đánh giá được:thành phần cơ giới thuộc loại đất từ thịt nặng đến sét, chỉ số pHKCl

  Chi tiết

 • ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC TƯỚI VÀ PHÂN BÓN ĐẾN NS VÀ HS SỬ DỤNG NƯỚC TƯỚI CỦA CÂY LẠC
  Nghiên cứu ảnh hưởng của nước tưới và phân bón đến năng suất và hiệu suất sử dụng nước tưới của cây lạc trên đất cát vùng Duyên hải Nam Trung bộ được triển khai tại 4 địa điểm, thí nghiệm gồm 8 công thức {2 phương thức tưới nước (tưới nước theo béc phun mưa kết hợp với minipan và phương thức tưới nước của người dân đang áp dụng) kết hợp với 4 mức phân bón (2 liều lượng phân kali kết hợp với 2 liều

  Chi tiết

 • ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA MỘT SỐ DÒNG DƯA CHUỘT TỰ PHỐI TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN
  Khả năng kết hợp chung của 10 dòng dưa chuột được đánh giá bằng phương pháp lai đỉnh trong vụ xuân năm 2017 tại tỉnh Bình Định. Vật liệu nghiên cứu gồm 5 dòng mẹ (CT31, CT40, CT24, CT27, CT41) là các dòng dưa chuột đơn tính cái tự phối thế hệ thứ 4 (I4) đến thứ 10 (I10), 5 dòng thử làm cây bố (L9, L10, L19, L22, L47) là các dòng dưa chuột đơn tính cùng gốc và 25 tổ hợp lai từ phép lai đỉnh. Kết qu

  Chi tiết

 • ĐÁNH GIÁ NGUỒN VẬT LIỆU KHỞI ĐẦU PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHỌN TẠO GIỐNG DƯA CHUỘT ƯU THẾ LAI
  Nguồn vật liệu khởi đầu gồm 25 mẫu giống dưa chuột được đánh giá và phân loại tại viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam trong bộ trong hai vụ Đông xuân và Xuân hè năm 2016. Tập đoàn giống thu thập được khá đa các đặc điểm hình thái, khả năng kháng bệnh phục vụ cho nghiên cứu chọn tạo giống dưa chuột năng suất, chất lượng cao cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ.Có 16 mẫu giống thuộc dạng hình đơn tính cá

  Chi tiết

 • NCGPCT TỎI THEO PHƯƠNG THỨC KHÔNG BỔ SUNG ĐẤT ĐỎ BAZAN VÀ KHÔNG THAY CÁT SAN HÔ
  Nghiên cứu giải pháp canh tác tỏi theo phương thức không bổ sung đất đỏ bazan và không thay cát san hô ở huyện đảo Lý Sơn được bố trí trong 2 vụ Đông xuân 2015 - 2016 và Đông xuân 2016 – 2017. Thí nghiệm bố trí 3 giải pháp canh tác mới (Công thức 2, 3 và 4) để so sánh, đánh giá với giải pháp canh tác truyền thống của người dân (Công thức 1). Kết quả cho thấy, khi canh tác tỏi theo phương thức khôn

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM GIỐNG LẠC TẠI TỈNH KHÁNH HÒA
  Nguyễn Thanh Phương, Phan Trần Việt, Đường Minh Mạnh

  Chi tiết

 • STUDY ON THE CURRENT SITUATION OF SUPPLY CHAIN FOR MANGO PRODUCTION IN CAM LAM DISTRICT - KHANH HOA
  Nguyen Tan Hung1, Ho Huy Cuong1, Do Thi Ngoc1, Pham Vu Bao1, Tran Quoc Dat1, Nguyen Thi Hang Ni1, Nguyen Phi Hung2

  Chi tiết

 • EFFECTS OF IMPROVED IRRIGATION TECHNOLOGIES ON YIELD OF MANGO GROWN ON SANDY SOILS IN BINH DINH PROV
  Nguyen Tan Hung*1, Hoang Vinh1, Ho Huy Cuong1, Pham Vu Bao1 Tran Dinh Nam1, Nguyen Thai Thinh1’2, Richard Bell2, Surender Mann

  Chi tiết

 • KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH CTNN THÔNG MINH (CSA) THÍCH ỨNG VỚI BĐKH Ở TỈNH BÌNH THUẬN
  “Gói thầu Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận”

  Chi tiết