• NCCT giống lúa ngắn ngày, năng suất cao phục vụ cho chế biến ở vùng DHNTB và TN
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Văn Nhân Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Hòa Hân, Hồ Huy Cường, Tạ Thị Huy Phú, Trần Thị Mai, Hồ Sỹ Công, Đinh Thị Huyền, Trần Thị Nga, Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh, Nguyễn Trần Thủy Tiên.

  Chi tiết

 • Phát triển sản xuất giống lúa thuần khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
  Chủ nhiệm dự án: Hồ Huy Cường

  Chi tiết

 • Xây dựng mô hình canh tác lúa theo hướng giảm chi phí đầu vào tại một số tỉnh NTB
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Đức Thọ Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Đức Thọ, Vũ Văn Khuê, Nguyễn Thị Như Thoa, Trần Minh Hải, Hoàng Thúy Nga, Võ Xuân Hoàng, Nguyễn Anh Thương, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Hòa Hân, Đoàn Thị Mỹ Tài.

  Chi tiết

 • NC tạo VLKĐ phục vụ tạo giống đậu tương chất lượng cao cho vùng DHNTB và TN
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Đỗ Thị Xuân Thùy Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Trương Thị Thuận, Phan Trần Việt, Đường Minh Mạnh, Nguyễn Lâm Tường Vy.

  Chi tiết

 • Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống bí đỏ lai năng suất cao, chất lượng tốt cho các tỉnh phía N
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trường Giang Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Vũ Văn Khuê, Hồ Huy Cường, Lê Đức Dũng, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Thị Như Thoa, Hồ Trúc Nhã, Lê Minh Chánh, Nguyễn Thị Phong

  Chi tiết

 • Nghiên cứu tạo vật liệu tiềm năng để chọn tạo giống bí ngô lai F1 chống chịu với bệnh khảm vàng viru
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trường Giang Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Lý Nữ Cẩm Duyên, Hồ Trúc Nhã, Vũ Văn Khuê, Lê Đức Dũng, Nguyễn Quang Hải

  Chi tiết

 • Nghiên cứu chọn tạo giống lạc có hàm lượng dầu cao làm nguyên liệu chế biến dầu ăn cho vùng NTB và T
  chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết

 • Đánh giá khả năng ST, PT của một số giống và NCXD BPKTCT cho giống dừa xiêm ở vùng DHNTB
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hoàng Vinh 3. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Tấn Hưng, Trần Đình Nam, Lê Thị Trang, Bùi Ngọc Thao, Nguyễn Phương Nghị, Lê Thị Hằng, Nguyễn Thị Diễm Thuý, Nguyễn Viết Minh

  Chi tiết

 • Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số tỉnh Nam Trung bộ
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Khuê 3. Các cán bộ kỹ thuật tham gia chỉ đạo xây dựng mô hình: Phan Trần Việt, Nguyễn Thị Dung, Trương Công Cường, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Thị Xuân Thùy.

  Chi tiết

 • Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống mướp đắng, dưa lưới và dưa chuột thơm cho các tỉnh phía Nam
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Khuê Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Trường Giang, Lê Đức Dũng, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Kim Cương, Nguyễn Ngọc Vũ và Huỳnh Thị Phương Liên.

  Chi tiết

 • Sản xuất thử nghiệm giống lạc LDH.09 tại vùng ven biển Nam Trung bộ
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Vũ Bảo Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Bùi Ngọc Thao, Hồ Huy Cường, Mạc Khánh Trang, Trương Thị Thuận, Phan Trần Việt, Đường Minh Mạnh, Nguyến Đức Thọ, Trần Văn Mạnh và Lê Xuân Liêm.

  Chi tiết

 • Nghiên cứu chọn, tạo giống lúa ngắn ngày cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Sĩ Công Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Hồ Huy Cường, Nguyễn Hòa Hân, Hồ Lệ Quyên, Phạm Văn Nhân, Tạ Thị Huy Phú, Trần Thị Mai, Đinh Thị Huyền, Trần Thị Nga, Nguyễn Trần Thủy Tiên.

  Chi tiết

 • Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng DHNTB 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu thoái hóa đất hiện đang canh tác lúa ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thành Nhân

  Chi tiết

 • NC và phát triển giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển giống dưa chuột lai F1, các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống điều và xoài ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Vinh

  Chi tiết

 • NC phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với ĐKBĐKH vùng DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống lúa, sắn, cây thức ăn gia súc lớn (bò, dê, cừu) thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công

  Chi tiết

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu đề xuất mô hình kinh tế hộ cho một xã nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2017 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc Những người thực hiện chính: ThS. Đỗ Thị Ngọc, ThS.Nguyễn Quốc Hải, ThS. Trương Công Cường, KS.Nguyễn Thị Dung, ThS. Nguyễn Văn Dương, ThS. Nguyễn Thị Như Thoa, TS. Hồ Huy Cường, KS. Trần Quốc Đạt, ThS.Nguyễn Phúc Hưng, CN. Hoàng Thanh Tú, T

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trun
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển giống dưa chuột lai F1 thích ứng với điều kiện khí hậu vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Lê Văn Luy

  Chi tiết

 • Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung b
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu và phát triển các giống đậu đỗ (lạc, đậu tương) thích nghi cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Mạc Khánh Trang

  Chi tiết

 • Nghiên cứu phát triển cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng D
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phát triển cây thức ăn gia súc lớn (bò, cừu, dê) thích ứng với điều kiện khô hạn ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ. 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đoàn Công Nghiêm

  Chi tiết