• Bảo tồn nguồn gen lan Đai Châu phân bố ở rừng An Lão tỉnh Bình Định
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Lê Đức Dũng Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Thị Diễm Thúy, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Minh Lý, Bùi Thị Vĩ Thảo, Văn Thế Vinh, Hồ Trúc Nhã, Nguyễn Quang Hải.

  Tải về Chi tiết

 • Xây dựng Đề án PTSXNN bền vững ở khu vực tưới của hệ thống kênh chính Tân Mỹ
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường

  Tải về Chi tiết

 • Nghiên cứu khảo nghiệm và PT sản xuất các giống lúa gạo màu dinh dưỡng cao theo hướng hữu cơ tại tỉn
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Văn Nhân Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Hòa Hân, Phạm Vũ Bảo, Hồ Sĩ Công.

  Chi tiết

 • Bảo tồn nguồn gen một số cây trồng bản địa gắn với PTKT cho PNNT và vùng ĐBDT ít người tỉnh Bình Địn
  Bảo tồn nguồn gen một số giống cây trồng (lúa cạn/rẫy, ngô nếp và giống sắn ngọt) có nguồn gốc bản địa gắn với phát triển kinh tế cho phụ nữ nông thôn và vùng đồng bào dân tộc ít người của tỉnh Bình Định Chủ nhiệm nhiệm vụ: Trương Thị Thuận Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Hồ Huy Cường, Vũ Văn Khuê, Đỗ Thị Xuân Thùy, Mạc Khánh Trang, Phan Trần Việt, Nguyễn Thị Như Thoa, Đường Min

  Chi tiết

 • NC&CG một số MH chuyển đổi CCCT trên chân đất trồng mía kém hiệu quả
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết

 • Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Phú Yên
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: Đỗ Thành Nhân

  Chi tiết

 • Chuyển giao, nhân rộng QTTNG và thâm canh cây kiệu an toàn tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: Vũ Văn Khuê

  Chi tiết

 • Nghiên cứu xác lập cơ cấu cây trồng hiệu quả trên đất cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Trường Giang

  Chi tiết

 • NCUDCNC cao trong sản xuất mai cảnh tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉnh Bình Định
  Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Lại Đình Hòe Những người thực hiện chính: TS. Nguyễn Trường Giang, ThS. Vũ Văn Khuê, Th.S. Lê Văn Luy, KS. Mai Ái Chung, KS. Vũ Thị Kiều.

  Chi tiết

 • NC lựa chọn đối tượng và CCCT thích hợp với ĐKHH và vùng có nguy cơ thiếu nước ở tỉnh Kon Tum.
  Mục tiêu chung: Góp phần ổn định sản xuất ở các tiểu vùng sinh thái hạn hán đặc trưng và nguy cơ thiếu nước tưới ở tỉnh Kon Tum.

  Chi tiết

 • ỨDKHCN xây dựng MH SXNN góp phần phát triển KTXH tại xã An Mỹ và An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Tên nhiệm vụ: Ứng dụng Khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã An Mỹ và An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thuộc Chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn từ nay đến năm 2020”

  Chi tiết

 • Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH ở tỉnh Bình Thuận
  1. Tên nhiệm vụ: Tư vấn kỹ thuật về các mô hình canh tác nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh Bình Thuận. Gói thầu số A02-01-06/TV-MHNNTM. Thuộc dự án: Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bình Thuận.

  Chi tiết

 • Một số giống cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế, phù hợp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thanh Phương

  Chi tiết

 • Cơ cấu cây trồng và vật nuôi tỉnh Khánh Hòa, hiện trạng và phương án chuyển đổi phù hợp
  Tỉnh Khánh Hòa

  Chi tiết

 • Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai đề tài Nghiên cứu tuyển chọn các giống đậu ăn hạt
  Công thức xác định mật độ gieo trồng phù hợp cho đậu đen đạt năng suất cao nhất là: 40cm x 10cm x 1 cây (25 cây/m2); Công thức xác định mức phân bón phù hợp cho đậu đen đạt năng suất cao nhất là: Trên nền phân bón 40N + 60 P2O5, công thức bón 80kg K2O/ha; Kết quả trong mô hình trình diễn dự kiến năng suất tăng từ 14 – 22% so với mô hình của dân.

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI/DỰ ÁN PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2016
  PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG

  Chi tiết

 • Nghiệm thu dự án
  Ngày 15/6/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình thâm canh lúa lai và ngô lai phù hợp với đồng bào dân tộc thiếu số huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông” với kết quả xếp loại Đạt

  Chi tiết

 • DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015
  DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN THỰC HIỆN NĂM 2015

  Chi tiết