• NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CCCT HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI
  2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trường Giang 3. Mục tiêu đề tài: Mục tiêu tổng thể: Xác định được cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phù hợp với tập quán canh tác ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

  Tải về Chi tiết

 • CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TỈNH KHÁNH HÒA
  Lựa chọn được 27 đối tượng cây trồng và vật nuôi (lúa, lạc, ngô, đậu xanh, vừng, rau các loại, dưa hấu, tỏi, măng tây, kiệu, khoai sáp, chuối mốc, chuối cau, xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, na, mít, dừa xiêm, táo, mía đường, mía tím, cỏ và bò lai lấy thịt, lợn, gà), thiết lập được 32 cơ cấu cây trồng và vật nuôi

  Chi tiết

 • UDKHCN XÂY DỰNG MÔ HÌNH SXNN GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KTXH TẠI HUYỆN TUY AN, TỈNH PHÚ YÊN
  Ứng dụng Khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại xã An Mỹ và An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

  Tải về Chi tiết

 • LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG VÀ CCCT HÀNG NĂM THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN VÀ THIẾU NƯỚC
  NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN ĐỐI TƯỢNG VÀ CƠ CẤU CÂY TRỒNG HÀNG NĂM THÍCH HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN HẠN HÁN VÀ VÙNG CÓ NGUY CƠ THIẾU NƯỚC Ở CÁC TIỂU VÙNG SINH THÁI TỈNH KON TUM

  Tải về Chi tiết

 • Kết quả đề tài "NC ƯDCNC trong sản xuất mai cảnh tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉn
  Kết quả đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất mai cảnh [Ochna integerrima (Lour.) Merr.] tại các vùng chuyên canh, làng nghề trồng mai ở tỉnh Bình Định"

  Tải về Chi tiết

 • Hoàn thiện QTCT, bảo quản 03 giống xoài: Cát Hòa Lộc, Úc và Canh Nông tại Cam Lâm, Khánh Hòa
  Chủ nhiệm đề tài: TS. Hồ Huy Cường

  Tải về Chi tiết

 • Báo cáo tổng kết dự án XDMH phát triển cây ngô lai chịu hạn LVN61 tại huyện Khánh Sơn tỉnh Khánh Hòa
  Cấp quản lý dự án: UBND tỉnh Khánh Hòa Thời gian thực hiện: 24 tháng (từ tháng 03/2013 đến tháng 3/2015) Cơ quan chuyển giao công nghệ: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp & PTNT

  Tải về Chi tiết

 • Kết quả Ứng dụng biện pháp tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vườn dừa tại tỉnh Phú Yên
  1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng biện pháp kỹ thuật canh tác tổng hợp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng vườn dừa tại tỉnh Phú Yên 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Phan Thanh Hải 3. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Tấn Hưng, Trần Đình Nam, Bành Quốc Thịnh, Hà Văn Tứ, Nguyễn Viết Minh.

  Chi tiết

 • Kết quả Thực nghiệm các giải pháp kỹ thuật trong canh tác tỏi ở huyện đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi.
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Vũ Văn Khuê, Lê Văn Luy, Phan Ái Chung, Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Văn Lê.

  Chi tiết

 • Kết quả NC xác định đối tượng và CCCT phù hợp trên đất thoái hoá tại xã Cam Thịnh Tây, Cam Ranh, KH
  1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xác định đối tượng và cơ cấu cây trồng phù hợp trên đất thoái hoá tại xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Phạm Vũ Bảo

  Chi tiết

 • Kết quả NCTC giống sắn và kỹ thuật thâm canh, rải vụ nhằm phục vụ PT cây sắn bền vững ở tỉnh Đăk Nôn
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Nguyễn Thanh Phương. Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Lê Minh Tuấn, Trương Công Cường, Nguyễn Đức Chí Công, Lê Hồng Ân, Đỗ Thành Nhân, Trần Tiến Dũng. Mục tiêu chung: - Xác định được từ 1-2 giống sắn trung và ngắn ngày có năng suất cao, hàm lượng tinh bột khá, thích nghi với các điều kiện sinh thái. - Xây dựng quy trình thâm canh, rải vụ, phát triển

  Tải về Chi tiết