• Quản lý, điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính, và tăng cường năng lực KHCN NĂM 2018
  1. Tên nhiệm vụ: Quản lý, điều hành hoạt động KHCN, HTQT, tài chính, và tăng cường năng lực KHCN 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Vũ Bảo Những người thực hiện chính: Hồ Huy Cường, Nguyễn Thanh Phương, Lại Đình Hòe, Phạm Văn Linh, Nguyễn Diệu, Trần Đình Phúc, Nguyễn Văn Hiệu, Trần Văn Quốc, Hồ Thị Hân, Trần Thị Phương Trâm, Lê Thị Phương Lan, Bùi Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Như

  Chi tiết

 • Đánh giá hiện trạng và tích hợp các TBKT phát triển hệ thống CT cây rau trên đất cát ven biển DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiện trạng và tích hợp các tiến bộ kỹ thuật phát triển hệ thống canh tác cây rau trên đất cát ven biển vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Đỗ Thị Ngọc Những người thực hiện chính: Đỗ Thị Ngọc, Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Quốc Hải, Đỗ Thành Nhân, Nguyễn Thị Thương, Huỳnh Thanh Trà My, Lê Hồng Ân, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Đức Chí Công, Trần T

  Chi tiết

 • Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống cây lâu năm thích ứng ở DHNTB
  1. Tên nhiệm vụ: Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống cây lâu năm (điều, dừa, xoài, lựu, na) thích ứng với điều kiện hạn và nóng ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hoàng Vinh Những người thực hiện chính: Lê Thị Thanh Thủy; Nguyễn Tấn Hưng; Đoàn Công Nghiêm; Hà Văn Tứ; Lê Thị Tâm Hiền; Trần Đình Nam; Lê Thị Trang; Nguyễn Phương Nghị; N

  Chi tiết

 • Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ chọn tạo giống dưa chuột và ớt
  1. Tên nhiệm vụ: Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống dưa chuột và ớt thích ứng với điều kiện hạn và nóng ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Vũ Văn Khuê Những người thực hiện chính: Lê văn Luy; Vũ Văn Khuê; Trương Công Cường; Lê Đức Dũng; Trần Minh Hải; Cao Thị Trầm, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Trường Giang, Phan Ái

  Chi tiết

 • Duy trì, đánh giá và tạo VL khởi đầu phục vụ chọn tạo giống lúa, sắn, vừng và đậu đỗ ăn hạt ở vùng D
  1. Tên nhiệm vụ: Duy trì, đánh giá và tạo vật liệu khởi đầu phục vụ công tác chọn tạo giống lúa, sắn, vừng và đậu đỗ ăn hạt (lạc, đậu tương, đậu xanh, đậu cowpea) thích ứng với điều kiện hạn và nóng ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Hồ Sĩ Công Những người thực hiện chính: Hồ Sĩ Công; Lưu Văn Quỳnh; Hồ Lệ Quyên; Nguyễn Thị Huyền; Tạ Thị Huy Phú; Trịnh Thanh Sơn; Nguyễn Hòa

  Chi tiết

 • Nghiên cứu chọn tạo giống đậu xanh và vừng năng suất cao cho các tỉnh phía Nam
  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: Hồ Huy Cường Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Phan Trần Việt , Đường Minh Mạnh, Đỗ Thị Xuân Thùy, Trương Thị Thuận, Đặng Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Ngọc Quất, Bùi Quang Định.

  Chi tiết