• Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số tỉnh Nam Trung bộ
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Khuê 3. Các cán bộ kỹ thuật tham gia chỉ đạo xây dựng mô hình: Phan Trần Việt, Nguyễn Thị Dung, Trương Công Cường, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Nguyễn Quang Hải, Đỗ Thị Xuân Thùy.

    Chi tiết

  • Nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống mướp đắng, dưa lưới và dưa chuột thơm cho các tỉnh phía Nam
    Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Vũ Văn Khuê Các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học: Nguyễn Trường Giang, Lê Đức Dũng, Trần Vũ Thị Bích Kiều, Lý Nữ Cẩm Duyên, Trần Kim Cương, Nguyễn Ngọc Vũ và Huỳnh Thị Phương Liên.

    Chi tiết