• NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CCCT HIỆU QUẢ TRÊN ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỈNH QUẢNG NGÃI
    2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trường Giang 3. Mục tiêu đề tài: Mục tiêu tổng thể: Xác định được cơ cấu cây trồng có hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phù hợp với tập quán canh tác ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Ngãi.

    Tải về Chi tiết

  • CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI TỈNH KHÁNH HÒA
    Lựa chọn được 27 đối tượng cây trồng và vật nuôi (lúa, lạc, ngô, đậu xanh, vừng, rau các loại, dưa hấu, tỏi, măng tây, kiệu, khoai sáp, chuối mốc, chuối cau, xoài, bưởi, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, na, mít, dừa xiêm, táo, mía đường, mía tím, cỏ và bò lai lấy thịt, lợn, gà), thiết lập được 32 cơ cấu cây trồng và vật nuôi

    Chi tiết