• Quyết định lưu hành giống lúa BĐR27
  Tác giả: TS. Lưu Văn Quỳnh, KS. Nguyễn Thị Huyền, KS. Phạm Văn Nhân, KS. Tạ Huy Phú, KS. Trần Thị Mai, KS. Nguyễn Trần Thủy Tiên, ThS. Hồ Sỹ Công, TS.Hồ Huy Cường, ThS. Nguyễn Thị Thoa.

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận chính thức giống lúa Vật tư- NA6
  Tác giả: ThS. Hồ Sỹ Công, TS. Hồ Huy Cường, ThS. Đinh Quốc Huy

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận sản xuất thử giống lạc LDH.01
  Tác giả: Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận chính thức giống lúa An Sinh 1399
  Tác giả: TS. Lưu Văn Quỳnh, KS. Nguyễn Thi Huyền, KS. Tạ Huy Phú, KS. Trần Vũ Thị Bích Kiều

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận sản xuất thử giống sắn KM7
  Tác giả: ThS. Hồ Sỹ Công, TS. Hồ Huy Cường, KS. Lê Văn Thìn, KS. Đinh Quốc Huy, KS. Đặng Văn Tần - Viện ASISOV; TS. Nguyễn Hữu Hỷ - TT Nghiên cứu và Thực Nghiệm Nông Nghiệp Hưng Lộc

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận sản xuất thử giống lạc LDH.09
  Tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm, TS. Hồ Huy Cường, ThS. Mạc Khánh Trang, ThS. Trương Thị Thuận, KS. Bùi Ngọc Thao, KS. Lê Thị Thanh Thủy, KS. Đường Minh Mạnh, KS. Đỗ Thị Xuân Thùy, TS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Thu

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận sản xuất thử giống lúa DH39
  Tác giả: TS. Lại Đình Hòe, KS. Đinh Thi Huyền, KS. Trần Văn Tứ, KS. Đỗ Minh Hiện, KS. Lê Văn Thìn, KS. Nguyễn Thị Cẩm Tú

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận sản xuất thử giống ĐTDH.02, LDH.04 và LDH.06
  Tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm; ThS. Hồ Huy Cương; TS. Lưu Văn Quỳnh; KS. Nguyễn Thị Kiều Tiên; ThS. Mạc Khánh Trang; ThS. Đặng Bá Đàn; KS. Cái Đình Hoài; KS. Đỗ Thị Xuân Thùy

  Chi tiết

 • Quyết định công nhận sản xuất thử giống điều ĐDH102-293
  Tác giả: Hồ Huy Cường; Tạ Minh Sơn; Phan Thanh Hải; Tạ Minh Trường; Lê Thị Tâm Hiền; Hoàng Vinh; Nguyễn Thái Thịnh; Trần Văn Quốc

  Chi tiết