BỘ MÔN CÂY ĐẬU ĐỖ

admin15/01/2016 10:06 AM

BỘ MÔN CÂY ĐẬU ĐỖ

Email: thucpham.vntb@gmail.com

* Quyết định thành lập: Số 394/QĐ-KHNN-TC ngày 30/05/2006.

* Chức năng :

Nghiên cứu chọn tạo và phát triển các giống cây thực phẩm mới có năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu các loài sâu bệnh hại chính, thích nghi với điều kiện sinh thái vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

* Nhiệm vụ :

(1). Thu thập, nhập nội, xây dựng tập đoàn công tác đối với các cây thực phẩm chủ yếu ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ; (2). Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và phát triển các loài cây thực phẩm quý có nguồn gốc bản địa; (3). Lai tạo, chọn lọc các dòng, giống cây thực phẩm triển vọng cho Vùng; (4). Khảo nghiệm, tuyển chọn các giống cây thực phẩm thích nghi với điều kiện sinh thái vùng Duyên hải Nam Trung bộ; (5). Sản xuất, dịch vụ giống cây thực phẩm; (6). Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác tổng hợp cây thực phẩm (thời vụ, mật độ, chế độ phân bón, nước tưới, bảo vệ thực vật, công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản...) cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ; (7). Tư vấn và chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ về cây thực phẩm đã được công nhận.

* Số cán bộ công nhân viên: 7 thành viên

Trưởng Bộ môn: Ths. Trương Thị Thuận


Phó trưởng Bộ môn - Ths. Phan Trần Việt

Email: vietntb@gmail.com

*Các thành viên:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chuyên môn

1

Đỗ Thị Xuân Thùy

1982

Thạc sỹ

NCV

2

Nguyễn Thị Hằng Ni

1984

Thạc sỹ

NCV

3

Đường Minh Mạnh

1987

Đại học

NCV

4

Nguyễn Trung BìnhThạc sỹNCV

5

Nguyễn Lâm Tường VyĐại họcNCV