BỘ MÔN CHUYỂN GIAO CN&KN

admin15/01/2016 03:37 PM

BỘ MÔN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ KHUYẾN NÔNG

Email: chuyengiao.vntb@gmail.com

*Quyết định thành lập:

Số 395/QĐ-KHNN-TC ngày 30/05/2006.

* Chức năng:

Thực hiện chức năng tư vấn và chuyển giao các kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất nông, lâm nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

* Nhiệm vụ:

(1). Đầu mối tư vấn và chuyển giao các kết quả nghiên cứu của Viện vào sản xuất nông, lâm nghiệp ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ; (2). Xây dựng và phổ biến các mô hình trình diễn kỹ thuật tiến bộ đạt hiệu quả kinh tế - xã hội phù hợp; (3). Sản xuất và dịch vụ các sản phẩm khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; (4). Đầu mối kiểm định, quản lý chất lượng giống của Viện; (5). Thực hiện công tác Khuyến nông Vùng; (6).  Đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho các đối tượng có nhu cầu.

* Số Cán bộ CNV: 15 thành viên

ThS. Nguyễn Đức Thọ - Trưởng Bộ môn

Email: nguyenductho1401@gmail.com


ThS. Trần Minh Hải - Phó trưởng Bộ môn
Email: minhhaintb@gmail.com

ThS. Đinh Quốc Huy - Phó trưởng Bộ môn
Email: huydinhasisov@gmail.com

* Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chuyên môn

1

Nguyễn Ngọc Bình

1967

Đại học

NCV

2

Trần Đình Chiến

1981

Lái xe

3

Võ Xuân Hoàng

1983

Đại học

NCV

4

Bùi Như Quý

1984

Đại học

NCV

5

Hoàng Thúy Nga

1987

Đại học

NCV

6

Lê Thị Cẩm Vân

1988

Đại học

NCV

7

Đoàn Thị Mỹ Tài

1988

Đại học

Kế Toán

8

Phan Thị Thâu

1988

Trung cấp

Bán hàng

9

Nguyễn Anh Thương

1988

Đại học

NCV

10

Hà Văn Trọng

1988

Đại học

NCV

11

Bùi Thị Vinh

1990

Cao đẳng

Thủ kho

12

Trần Thị Thu Hiền

1993

Đại học

Kế toán

13

Thái Thị Lợi1996Đại họcNCV