VĂN PHÒNG VIỆN

admin15/01/2016 09:54 AM

VĂN PHÒNG VIỆN
ĐT: 0256.3846626 Email: quanly.vntb@gmail.com

* Số cán bộ CNV: 09 thành viên


Chánh Văn phòng: KS. Nguyễn Văn Hiệu
Email: hieuvntb@gmail.com

*Các thành viên

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ chuyên môn

1

Lương Thị Thanh Nguyệt

1982

Đại học

Kế toán

2

Lê Thị Phương Lan

1979

Đại học

Kế toán

3

Nguyễn Thị Phương Hiền

1984

Đại học

Kế toán

4

Trần Thị Phương Trâm

1984

Đại học

Kế toán

5

Lê Thị Tâm Hiền

1973

Đại học

NCV

6Đỗ Thị Nguyệt1982Đại họcVăn thư
7Nguyễn Minh Hùng1969Lái xe
8Nguyễn Nam Phương1983Lái xe