• KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY ANS1 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ

  KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LÚA NGẮN NGÀY ANS1 CHO VÙNG SINH THÁI NAM TRUNG BỘ

  17/04/2017 08:56 AMChi tiết

  THE RESULTS OF DAY SHORT RICE BREEDING ANS1 FOR ECOLOGIC REGION OF SOUTH-CENTRAL VIETNAM THÁI NAM TRUNG B Lưu Văn Quỳnh1, Nguyễn Thị Huyền, Trần Vũ Thị Bích Kiều,Tạ Thị Huy Phú và Trần Thị Mai Summary The ANS1 rice variety was created and selected pedigree by cross breeding of OM6916/ĐV108//OMCS98, which was carried out from 2010 year. The results of breeder testing sh

 • KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC LDH.12 CHO VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  KẾT QUẢ CHỌN TẠO GIỐNG LẠC LDH.12 CHO VÙNG ĐẤT NHIỄM MẶN VEN BIỂN DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

  20/04/2016 02:36 PMChi tiết

  Tác giả và đồng tác giả: TS. Hoàng Minh Tâm Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ TS. Hồ Huy Cường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ ThS. Nguyễn Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm đậu đỗ ThS. Mạc Khánh Trang Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Nguyễn Văn Hiền Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ KS. Bùi Ngọc Thao Viện KHKT Nông nghiệp Duyên h