• Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022

  Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022

  20/06/2019 08:25 AMChi tiết

  Sáng ngày 14/6/2019, tại Hội trường Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Chi đoàn Viện KHKT NN Duyên hải Nam Trung bộ đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2022, đây là Đại hội điểm cụm thi đua số 2 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

 • Thăm đảo Lý Sơn

  Thăm đảo Lý Sơn

  16/01/2016 09:44 AMChi tiết

  Tháng 7 năm 2013, Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức chuyến đi thăm quan và làm việc với huyện đảo Lý Sơn 2 ngày.