• Tưới tiết kiệm cho xoài giúp quản lý bền vững nguồn nước

  Tưới tiết kiệm cho xoài giúp quản lý bền vững nguồn nước

  07/09/2021 03:01 PMChi tiết

  “Khi áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt theo mini-pan và bón phân qua hệ thống tưới, cây xoài cho năng suất tăng từ 21-28%, giảm từ 25-30 công lao động/ha, nâng cao hiệu quả kinh tế từ 29-37% so với phương pháp truyền thống và giảm được lượng nước tưới đến 50% so với phương pháp tưới tràn như trước đây”

 • Quản lý bền vững nguồn nước tưới, lợi ích nhân đôi

  Quản lý bền vững nguồn nước tưới, lợi ích nhân đôi

  27/08/2021 03:30 PMChi tiết

  Cũng theo TS Hồ Huy Cường, trước thực trạng nói trên, để quản lý bền vững nguồn nước và dinh dưỡng của đất, từ năm 2014-2019, Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống nông nghiệp bền vững ở vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam và Úc” đã được triển khai tại các tỉnh trong khu vực Duyên hải Nam Trung bộ, cụ thể là trên cây lạc và cây xoài.

 • Chuyển đổi thành công đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn

  Chuyển đổi thành công đất lúa kém hiệu quả sang cây trồng cạn

  27/08/2021 03:21 PMChi tiết

  heo TS Vũ Văn Khuê, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, mục tiêu của Dự án Xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại một số tỉnh Nam Trung bộ là thực hiện chuyển đổi một số diện tích chân đất lúa nguy cơ khô hạn cao trong vụ hè thu sang trồng các cây trồng cạn như lạc, vừng và cây thức ăn gia súc nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

 • Chuyển đất rừng kém hiệu quả sang cây ăn quả

  Chuyển đất rừng kém hiệu quả sang cây ăn quả

  26/08/2021 05:39 PMChi tiết

  “Để phát triển cây ăn quả trên địa bàn một cách bền vững, việc đầu tiên chúng tôi quan tâm là lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu cây giống chất lượng cao và sạch bệnh cho nông dân, dự báo nhu cầu cây giống cho trồng mới, thay thế giống cũ và cải tạo vườn cây.