LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2023)

admin12/12/2023 08:53 AM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 11/12 đến ngày 15/12/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(11/12/2023)

Thứ Ba

(12/12/2023)

Thứ Tư

(13/12/2023)

Thứ Năm

(14/12/2023)

Thứ Sáu

(15/12/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Hậu Giang

Công tác Hậu Giang

Công tác Hậu Giang

Công tác Hậu Giang

Công tác Hậu Giang

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Hà Nội

Công tác Quảng Ngãi

Công tác Quảng Ngãi

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  Dự Hội thảo tại Sở KHCN BĐịnh

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  Dự Hội thảo tại Tây Sơn- BĐịnh

Chiều: Dự Hội thảo tại Vĩnh Thạnh-BĐịnh

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục