LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)

admin18/09/2023 04:43 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2023)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(18/9/2023)

Thứ Ba

(19/9/2023)

Thứ Tư

(20/9/2023)

Thứ Năm

(21/9/2023)

Thứ Sáu

(22/9/2023)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Công tác Hà Nội

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Công tác Bình Thuận

Công tác Bình Thuận

Công tác Bình Thuận

Công tác TP Hồ Chí Minh

Công tác TP Hồ Chí Minh

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng:  VP Viện

Chiều: VP Viện

Tin cùng chuyên mục