• Quyết định lưu hành giống lúa BĐR27

    Quyết định lưu hành giống lúa BĐR27

    01/12/2020 07:50 AMChi tiết

    Tác giả: TS. Lưu Văn Quỳnh, KS. Nguyễn Thị Huyền, KS. Phạm Văn Nhân, KS. Tạ Huy Phú, KS. Trần Thị Mai, KS. Nguyễn Trần Thủy Tiên, ThS. Hồ Sỹ Công, TS.Hồ Huy Cường, ThS. Nguyễn Thị Thoa.