Kết quả xem xét hồ sơ dự tuyển và ấn định thời gian, địa điểm thi Viên chức năm 2019

admin18/10/2019 03:14 PM

Ngày 16/10/2019, Hội đồng tuyển dụng viên chức 2019 của Viện họp lần 3 để xem xét các nội dung sau:

1. Xét các Hồ sơ dự tuyển

- Tổng số lượng hồ sơ dự tuyển 25 bộ; gồm:

+ Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng: 12 bộ hồ sơ

+ Bảo vệ thực vật: 02 bộ hồ sơ

+ Hóa - Phân tích đất: 01 bộ hồ sơ

+ Văn thư (Lưu trữ và Quản trị Văn phòng): 03 bộ hồ sơ

+ Kế toán: 07 bộ hồ sơ

- Sau khi rà soát, sà soát xem xét, số lượng hồ sơ đủ điều kiện dự thi tuyển vòng I là 20 bộ hồ sơ gồm:

+ Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng: 10 bộ hồ sơ

+ Bảo vệ thực vật: 02 bộ hồ sơ

+ Hóa - Phân tích đất: 01 bộ hồ sơ

+ Văn thư (Lưu trữ và Quản trị Văn phòng): 01 bộ hồ sơ

+ Kế toán: 06 bộ hồ sơ

(Có danh sách kèm theo)

05 hồ sơ không đủ điều kiện tham dự thi tuyển vòng I, bởi các lý do sau: Hồ sơ không đúng mẫu qui định (01 hồ sơ); Hồ sơ có văn bằng không đúng chuyên môn với vị trí dự tuyển đã thông báo (04 hồ sơ).

2. Thông báo cho các thí sinh đủ tiêu chuẩn dự thi, ôn tập cho thí sinh dự tuyển

3. Xem xét, thống nhất nội qui phòng thi.

4.  Hội đồng đã thống nhất tổ chức kỳ thi và ấn định thời gian, địa điểm thi cụ thể như sau:

- Thi vòng 1: Kiến thức chung

+ Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28/10/2019.

+ Địa điểm: Tại Hội trường Viện

- Thi vòng 2: Chuyên môn nghiệp vụ

+ Thời gian: 8 giờ ngày 19/11/2019.

+ Địa điểm: Tại Hội trường Viện

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VÒNG I, KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 706/BC-VNTB-VP, Báo cáo tiến độ đợt 3  công tác tuyển dụng  Viên chức ngày 18/10/2019)

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Ghi chú

I

Nông học/Trồng trọt/Khoa học cây trồng: 10 hồ sơ

1

Lê Thị Hằng

11/9/1989

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

2

Võ Thị Ngọc Hoang

10/3/1989

Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định

3

Thái Thị Lợi

08/01/1996

Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định

4

Nguyễn Viết Minh

09/10/1982

Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An

5

Đặng Hải Minh

07/4/1997

Nhơn Phú, Qui Nhơn, Bình Định

6

Nguyễn Thị Huỳnh Như

03/11/1997

Nhơn Bình, Qui Nhơn, Bình Định

7

Nguyễn Văn Sanh

10/3/1990

Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định

8

Võ Văn Tiên

15/10/1990

TP. Qui nhơn, Bình Định

9

Nguyễn Trung Tiến

10/8/1995

Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định

10

Nguyễn Trần Thủy Tiên

11/5/1993

Tam Quan, Hoài Nhơn, Bình Định

II

Bảo vệ thực vật: 02 hồ sơ

11

Lê Thị Thanh Thủy

22/8/1991

Bình An, Bình Sơn, Quảng Ngãi

12

Nguyễn Xuân Thủy Quỳnh

07/02/1997

Hoài Mỹ, Hoài Nhơn, Bình Định

III

Hóa - Phân tích đất:01 hồ sơ

13

Trần Thu Nga

02/12/1993

Cát Hanh,  Phù Cát, Bình Định

IV

Văn thư (Lưu trữ và Quản trị Văn phòng):01 hồ sơ

14

Đỗ Thị Nguyệt

30/5/1982

Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

V

Kế toán:06 hồ sơ

15

Đặng Thị Ngọc Hà

07/8/1992

An Mỹ, Phù Mỹ, Bình Định

16

Trần Thị Thu Hiền

09/11/1993

Cát Tài, Phù Cát, Bình Định

17

Nguyễn Thị Phương Hiền

28/8/1984

Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

18

Hồ Thị Giác Ngân

14/6/1990

Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định

19

Kiều Bích Phượng

23/12/1991

TP.Qui Nhơn, Bình Định

20

Đoàn Thị Mỹ Tài

18/1/1988

Nhơn Hậu, An Nhơn, Bình Định

Nội dung báo cáo số 706/BC-VNTB-VP, Báo cáo tiến độ đợt 3  công tác tuyển dụng  Viên chức ngày 18/10/2019 được đính kèm phía dưới

Tin cùng chuyên mục