Đây là hoạt động nằm trong Dự án tăng cường khả năng chống chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với an ninh nguồn nước do Biến đổi khí hậu (BĐKH) khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (gọi tắc Dự án SACCR), được Quỹ khí hậu xanh (GCF) thông qua và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình đầu tư tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 20/5/2021, gồm 5 tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Thuận được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung trong dự án. Mỗi năm lớp học sẽ tổ chức một lần cho đến khi dự án kết thúc năm 2026.

Trong 03 ngày tập huấn (từ ngày 09-11/10) các giảng viên sẽ truyền đạt cho các học viên những kiến thức về: Nhận thức chung về BĐKH và tác động đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh Ninh Thuận; Kiến thức chuyên môn về các thực hành nông nghiệp chống chịu với BĐKH; Hiểu biết chung về lớp học đồng ruộng FFS, phương pháp và các bước tổ chức lớp học đồng ruộng cho nông dân về CRA, giám sát và đánh giá lớp học,...

Bài giảng được xây dựng 3 phần gồm 14 bài. Ở mỗi bài các chuyên gia của UNDP, Viện Khoa học kỹ thuật Nam Trung Bộ đã truyền đạt và trang bị kiến thức cho các học viên bằng phương pháp thực hành, thảo luận nhóm theo từng chủ đề của bài. Đặc biệt, lớp học được tham gia lớp học đồng ruộng FFS tại vườn bắp của nông dân thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước và lập kế hoạch xây dựng lớp tập huấn FFS trên đồng ruộng trên 5 loại cây trồng: táo, bắp, dưa lê, hành, sắn.

Từ lớp này, các học viên sẽ trở thành những tiểu giảng viên TOT thúc đẩy việc thực hiện các lớp học đồng ruộng (FFS) về nông nghiệp chống chịu với BĐKH (CRA) tại tỉnh Ninh Thuận. Lớp tập huấn đã cung cấp nhiều kỹ năng mềm trong hoạt động giảng dạy cho các tiểu giảng viên tự tin đứng lớp. Đây là đội ngũ giảng viên nông nghiệp nòng cốt của tỉnh thực hiện các lớp FFS cho 7.073 hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ trụ cột, dân tộc thiểu số, có đất sản xuất < 01 ha tại 15 xã thuộc 4 huyện Thuận Bắc, Ninh Sơn, Ninh Hải, Bác Ái thực hiện dự án SACCR-Ninh Thuận./.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn:

Cơ Nguyên

Trung tâm Khuyến nông Ninh Thuận