GIỐNG LÚA BĐR27

admin14/04/2020 04:03 PM

GIỐNG LÚA BĐR27

a. Nguồn gốc

Tác giả: Lưu Văn Quỳnh, Nguyễn Thị Huyền, Tạ Thị Huy Phú, Trần Thị Mai, Phạm Văn Nhân, Nguyễn Trần Thủy Tiên.

Giống AN27 được lai tạo và chọn lọc từ tổ hợp DS20/OM3689. Đang trình Hội đồng công nhận cho sản xuất thử.

b. Những đặc điểm chính và phạm vi thích nghi

Thời gian sinh trưởng vụ ĐX khoảng 100 -115 ngày. Vụ HT 95-100 ngày.  Cứng cây, không bị đổ ngã, đẻ nhánh trung bình, tỷ lệ bông hữu hiệu cao. Cao 100 -105 cm, bông dài 23-24 cm, tỷ lệ lép thấp 8-12%, hạt bầu, cơm mềm. Khối lượng 1000 hạt 23-24 gam. Năng suất cao Vụ ĐX: 82-85 tạ. Vụ HT: 74-78 tạ. Kháng rầy nâu, rầy lưng trắng. Kháng bệnh đạo ôn.  Giống lúa thích hợp chân đất thâm canh, trồng 2 vụ lúa /năm.

Tin cùng chuyên mục