GIỐNG ĐẬU TƯƠNG ĐTDH.10

admin16/01/2016 11:00 AM

ĐẶC ĐIỂM GIỐNG

+ Thời gian sinh trưởng: Từ  80-85 ngày.

+ Chiều cao cây từ 35 –58 cm, thuộc loại hình sinh trưởng hữu hạn, tỷ lệ quả 2 hạt và 3 hạt chiếm trên 85% so với tổng số quả chắt/cây.

+ Khối lượng : ĐTDH.10 thuộc loại hạt lớn với khối lượng ngàn hạt từ 163-186 gram/1.000hạt 

+ Năng suất:  đạt từ  27,0 - 35,0  tạ/ha

Giống ĐTDH.10  kháng vừa với sâu cuốn lá, sâu đục quả và bệnh đốm lá ; Khả năng chống đổ ngã tốt

Tin cùng chuyên mục