GIỐNG ĐẬU XANH NTB.02

admin16/01/2016 11:02 AM

Đặc điểm nông học

TGST: 75 - 90 ngày tùy theo vụ và điều kiện chăm sóc, kiểu sinh trưởng hữu hạn, dạng cây đứng khỏe, màu sắc gốc cây con tím nhạt, hoa vàng, vỏ quả chín nâu đen, lụa hạt xanh bóng, dạng hạt tròn, khối lượng 1.000 hạt 70g, NS: 22 - 24 tạ/ha.

Khuyến cáo địa bàn và mùa vụ ứng dụng

Có thể trồng trong các mùa vụ xuân hè, hè và hè thu, trên chân đất cao, vàn, chủ động tiêu úng.

Tóm tắt quy trình canh tác

- Lượng phân bón cho 1 ha: 5 tấn phân chuồng, 20 kg N, 30 kg P2O5, 30 kg K2O, 400 kg vôi.

- Bón lót toàn bộ phân chuồng, lân, 1/2 lượng Kali, lượng vôi và 1/2 đạm, Bón thúc giai đoạn 2-3 lá thật toàn bộ lượng kali và đạm còn lại.

- Thời vụ gieo: Vụ xuân từ sau ngày 16/2, vụ hè: 1-20/4, vụ hè thu: 20/5 - 10/6.

- Mật độ gieo: 30-35 cây/m(30cm x10cm x1cây hay 30cm x 18-20cm x 2 cây/hốc);

- Phòng trừ sâu - bệnh hại:

+ Sâu hại: cần chú ý phòng trừ sâu cuốn lá, sâu khoang, rệp, bọ trĩ, bộ xít, sâu sám, sâu đục quả bằng Ofatox40EC, Fastac, Sumicidin, Match 50ND, Sherpa 25EC theo liều khuyến cáo.

+ Bệnh hại: có một số bênh như: bệnh đốm lá, gỉ sắt, lở cổ rễ, phấn trắng, phòng trừ dùng Boocdo 1%, Zineb 0,1 -0,3%, Oxy- clorua đồng, …hoặc luân canh với lúa nước hoặc cây khác họ.

Tin cùng chuyên mục