LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)

admin16/05/2022 09:46 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 16/5 đến ngày 20/5/2022)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(16/5/2022)

Thứ Ba

(17/5/2022)

Thứ Tư

(18/5/2022)

Thứ Năm

(19/5/2022)

Thứ Sáu

(20/5/2022)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Công tác Hà Nội

Công tác TP Hồ Chí Minh

Công tác Ninh Thuận

Công tác Quảng Ngãi

2

Vũ Văn Khuê

Phó Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện

Chiều: VP Viện

Công tác Quảng Ngãi

Công tác Quảng Ngãi

3

Phạm Vũ Bảo

Phó Viện trưởng

Công tác Hà Nội

Công tác Hà Nội

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Công tác Ninh Thuận

Tin cùng chuyên mục