GIỐNG LÚA AN1

admin16/01/2016 10:44 AM
GIỐNG LÚA Vật tư - NA6 (AN1)

NGUỒN GỐC

Tác giả: Trương Văn Hiền (Công ty Cổ Phần Giống Cây trồng Nghệ An); ThS. Hồ Sĩ Công, TS. Hồ Huy Cường, ThS. Đinh Quốc Huy (Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ); Hồ Thúc Khiêm (Công ty Cổ Phần Giống Cây trồng Nghệ An).

Được công nhận chính thức theo Quyết định số: 44/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC CHỦ YẾU

- TGST 120 – 125 ngày vụ ĐX và 95 – 98 ngày vụ HT

- Chiều cao cây: 95 - 100 cm; chiều dài bông: 26 - 30 cm, dạng hình gọn, dấu bông và bông to. Số hạt/ bông có thể dao động từ 200 - 450 hạt/bông trong điều kiện lúa cấy. Khả năng đẻ nhánh trung bình, hơi yếu cây.

- Dạng hạt thon dài; khối lượng 1.000 hạt từ 24- 25 gram, gạo trắng, cơm mềm.

- NS trung bình: 70 - 80 tạ/ha, thâm canh tốt có thể đạt > 80tạ/ha.

- Khả năng chịu rét, chịu nóng khá. Hơi nhiễm bệnh thối thân, đặc biệt tỉ lệ lép cậy cao.

THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Thời điểm gieo sạ theo thời vụ của địa phương; Giống có thể gieo trồng trong vụ ĐX và HT, thích hợp trên chân đất tốt, mức thâm canh cao.

- Lượng giống gieo từ 80 - 100 kg/ha.

- Lượng phân bón: Từ 6- 8 tấn phân chuồng + 240-260 kg urê + 300-400kg lân supe + 160-180 kg Kaliclorua

- Các khâu chăm sóc còn lại tương tự như các giống lúa thuần khác.

Tin cùng chuyên mục