GIỐNG LÚA THUẦN AN2

admin16/01/2016 10:45 AM

ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC CHỦ YẾU

- TGST: vụ ĐX từ 110 – 115 ngày và vụ HT từ 85 – 90 ngày; Chiều cao cây: 95 - 105 cm; chiều dài bông: 25 - 27 cm, thuộc dạng hình dấu bông, trỗ thoát tốt. Khả năng đẻ nhánh khá, cứng cây, tương đối sạch sâu bệnh.

- Dạng hạt thon dài; khối lượng 1.000 hạt từ 23 - 24 gram, gạo trắng, cơm mềm.

- NS trung bình: 65 - 70 tạ/ha. Thâm canh tốt có thể đạt >75 tạ/ha.

- Khả năng chịu rét, chịu nóng khá.

THỜI VỤ GIEO TRỒNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Giống có thể  gieo trồng trong vụ ĐX và HT, thích hợp với chân đất có độ phì ở mức trung bình đến khá, không thích hợp thâm canh cao.

- Lượng giống gieo từ 80 - 100 kg/ha.

- Lượng phân bón: Từ 3-5 tấn phân chuồng + 200-220 kg Urê + 300- 400kg lân supe + 100-120 kg Kali Clorua

- Các khâu chăm sóc còn lại tương tự như các giống lúa thuần khác.

Tin cùng chuyên mục