LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN (Từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021)

admin22/12/2020 01:54 PM

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO VIỆN

(Từ ngày 28/12 đến ngày 01/01/2021)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thứ Hai

(28/12/2020)

Thứ Ba

(29/12/2020)

Thứ Tư

30/12/2020)

Thứ Năm

(31/12/2020)

Thứ Sáu

(01/01/2021)

1

Hồ Huy Cường

Viện trưởng

Công tác Đăk Lăk

Công tác Đăk Lăk

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Sáng: VP Viện Chiều: VP Viện

Nghỉ lễ

Tin cùng chuyên mục